Reference

 • RACIO, s r.o., Břeclav (2004-2017)

  RACIO, s.r.o., Národních hrdinů 22B, Břeclav 

  • komplexní návrhy technických řešení
  • technologie a zařízení vnitřního prostředí
  • PD pro provedení stavby        

  Maso Hodonín s.r.o., Hodonín (2004)

  Bourárna a balírna - Maso Hodonín

  • PD pro provedení stavby
  • svazky vzduchotechnika, stlačený vzduch
  • dodávka a realizace PD skutečného provedení

  AZI, spol. s r.o., nám. T.G.Masaryka 10, Valtice (2006)

  Hotel s balneoprovozem II, Lednice

  • PD pro provedení stavby
  • svazky vytápění, plynoinstalace a vzduchotechnika

  Alca plast, s. r.o., Praha (2007-2008)

  Dostavba výrobní haly provozu Alcaplast

  • PD pro stavební řízení
  • PD pro výběr zhotovitele svazky vytápění, chlazení vzduchotechnika a tlakový vzduch 

  Thermal Trend, spol. s r.o., Starovičky (2009)

  Thermal Trend – doplnění technologie lakovacím KTL uzlem

  • PD pro stavební řízení
  • inženýrská činnost 

  Gebauer a Griller Kabeltechnik s.r.o., Mikulov (2011)

  Přístavba 6. etapy, provoz firmy Gebauer a Griller Kabeltechnik, Mikulov

  • PD pro stavební řízení
  • PD pro provedení stavby
  • svazky vytápění, vzduchotechnika plynoinstalace, STL plynovod 

  Hettich ČR k.s., Žďár nad Sázavou (2012)

  Rekonstrukce kompresorové stanice

  • PD pro provedení stavby
  • svazek vytápění (využití tepla z kompresoru)

  Střední odborná škola vinařská a Střední odborné účiliště zahradnické, Valtice (2012)

  Výstavba pálenice na parcele č. 942, k.ú. Valtice

  • PD pro stavební řízení
  • svazek technologie pálenice 

  Hettich ČR k.s., Žďár nad Sázavou (2012)

  Rekonstrukce kompresorové stanice

  • PD pro provedení stavby
  • svazek vytápění (využití tepla z kompresoru)

  Nová Mosilana, a.s. Brno (2015)

  Rekuperace odpadního tepla z kompresorů pro výrobu stlačeného vzduchu

  • PD pro provedení stavby

  RWE Energo, s.r.o., Praha (2016)

  Úprava chlazení v areálu SMP, Plynární 6, Ostrava

  • technická pomoc konkrétních úprav stávajícího systému chlazení s trigenerací a úprava algoritmů regulace

  Nová Mosilana, a.s. Brno (2016)

  Rekuperace tepla z odpadní vody v barvírně

  • PD pro zadání stavby

  Automotive Ligting s.r.o., Jihlava (2016-2017)

  Zhodnocení stávajícího stavu chlazení strojovny P2

  • Technická pomoc zdroje chladu s návrhy na úpravy

  Česká zbrojovka a.s., Uherský Brod (2017)

  Nová chladící stanice kalírny

  • PD pro provedení stavby svazek technologie chlazení

 • Nákupní centrum Břeclav, s.r.o., Zámečnická 4, Znojmo (2007)

  Obchodní centrum II, Břeclav

  • PD pro stavební řízení
  • svazky vytápění, chlazení, vzduchotechnika plynoinstalace, STL plynovod 

  NC Ivančice s.r.o., Znojmo (2012)

  Nákupní centrum Aventin Ivančice

  • PD pro stavební řízení
  • svazky vytápění, chlazení, ZTI, vzduchotechnika plynoinstalace, přípojka plynu

  AVENTIN spol. s r.o., Znojmo (2016-2017)

  Nákupní centrum Znojmo

  • PD pro stavební řízení
  • PD pro výběr zhotovitele
  • svazky vytápění, plynoinstalace, ZTI, vzduchotechnika a přípojky

 • REÚSS, Ing. Silvester Malušek, Uherské Hradiště (2004-2005)

  Osazení termostatických ventilů celkem 35 objektů ve správě SBD Dyje, Břeclav 

  • PD pro provedení stavby         
  • svazek vytápění včetně hydronického vyvážení

  COOP Therm spol. s r.o., Jindřichův Hradec (2004-2005)

  Osazení termostatických ventilů celkem 42 objektů ve správě SBD Dyje, Břeclav

  • PD pro provedení stavby
  • svazek vytápění včetně hydronického vyvážení

  Nemocnice Břeclav (2004)

  Racionalizace výroby a spotřeby tepla v Nemocnici Břeclav

  • energetická studie

  ZFP a.s., Břeclav (2005)

  Hotel akademie Naháč - bowling

  • PD pro provedení stavby svazek vzduchotechnika

  Město Lanžhot (2005)

  Dům s chráněnými byty, Lanžhot

  • PD pro provedení stavby
  • svazek vzduchotechnika

  Luděk Štork, Břeclav (2006)

  Penzion Štork, stavební úpravy bývalé ubytovny

  • PD pro stavební řízení
  • PD pro provedení stavby
  • svazky plynoinstalace, vytápění a vzduchotechnika

  ČSOB a.s. Praha (2008, 2010)

  Úprava v objektu pobočky ČSOB Brno, Joštova 5

  • PD pro výběr zhotovitele
  • svazek vzduchotechnika a chlazení, úprava výměníkové stanice

  Obec Rakvice (2009)

  Dům pro seniory Rakvice

  • PD pro stavební řízení
  • PD pro provedení stavby
  • svazky vytápění, vzduchotechnika, zdravotechnika a přípojky

  Město Velké Pavlovice (2010, 2012)

  Ekocentrum Trnávka – stavební úpravy objektu bývalého zámečku ve Velkých Pavlovicích

  • PD pro stavební řízení
  • PD pro výběr zhotovitele
  • svazky vytápění, vzduchotechnika a zdravotechnika 

  Fosfa akciová společnost, Břeclav - Poštorná (2012)

  Vzdělávací centrum Fosfa

  • PD pro výběr zhotovitele
  • svazky plynoinstalace, vytápění a zdravotechnika

  Šlechtitelská stanice vinařská, a.s., Velké Pavlovice (2012)

  Etapa III. – Rekonstrukce budovy stávající šlechtitelské stanice

  • PD pro stavební řízení 
  • PD pro provedení stavby
  • svazky vytápění, vzduchotechnika a zdravotechnika

  MND a.s., Hodonín P (2014)

  Udržovací práce admin. budova MND a.s. Hodonín

  • PD pro ohlášení stavby
  • svazky vzduchotechnika a zdravotechnika

  Město Velké Pavlovice (2014)

  Větrání a vytápění Sokolovna Velké Pavlovice

  • PD pro provedení stavby
  • svazky vytápění, plynoinstalace a vzduchotechnika 

  Město Velké Bílovice (2014-2015)

  ZŠ Velké Bílovice – oprava rozvodů vody

  • PD pro provedení stavby
  • svazek zdravotechnika 

  Město Valtice (2015)

  Turistické informační centrum nám. Svobody č.p. 4, Valtice

  • PD pro provedení stavby
  • svazky vytápění, plynoinstalace, vzduchotechnika a zdravotechnika

  Nemocnice Valtice (2015-2017)

  Nemocnice Valtice, oprava vnitřní ležaté kanalizace v hlavní budově a úprava vytápění v 1.PP 

  • PD pro provedení stavby
  • PD skutečného provedení
  • svazky vytápění a zdravotechnika

 • Harpen ČR a.s., Praha (2003)

  Rekonstrukce kotle BK v teplárně, Národních hrdinů 22, Břeclav

  • PD pro stavební povolení 
  • PD pro provedení stavby inženýrská činnost 
  • skutečný stav

  Město Břeclav, Nám. T. G. Masaryka 3, Břeclav (2003)

  Rekonstrukce vytápění a výměna kotlů - kotelna hl. budovy ZŠ Kupkova, Břeclav

  • PD pro stavební povolení 
  • PD pro provedení stavby

  Poliklinika Břeclav, s.r.o., Břeclav (2004)

  Rekonstrukce plynové kotelny Poliklinika - internát, Bří Mrštíků 40, Břeclav

  • PD pro stavební povolení
  • inženýrská činnost PD pro provedení stavby - hydronické vyvážení

  Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, Hodonín (2004)

  Rekonstrukce kotelny administrativní budovy, Hodonín

  • PD pro stavební povolení 
  • PD pro provedení stavby - hydronické vyvážení

  Nemocnice Počátky, s. r.o., Počátky (2005)

  Stavební úpravy Nemocnice Počátky - Rekonstrukce parní kotelny na teplovodní

  • PD pro provedení stavby

  Slovácká Fruta, a.s. Kunovice (2005)

  Plynová kotelna Administrativní budova, Slovácká Fruta, a.s., Kunovice 

  • PD pro stavební řízení
  • inženýrská činnost
  • skutečný stav

  Nemocnice TGM Hodonín, p.o., Hodonín (2007)

  Rekonstrukce parní kotelny Nemocnice T5GM Hodonín Kunovice 

  • PD pro provedení stavby   

  Město Lanžhot (2007-2008)

  Masarykova základní škola Lanžhot kotelna, vytápění   

  • PD pro stavební řízení
  • PD pro výběr zhotovitele

  ŽD GROUP a.s., závod TT VIADRUS, Bohumín (2009)

  Stavební úpravy a změna užívání haly 24x80 m TT Viadrus

  • PD pro stavební řízení
  • PD pro provedení stavby
  • svazky vytápění, vzduchotechnika. zdravotechnika a tlakový vzduch        

  Sklady Hodonín, s.r.o., Praha (2013)

  Zvyšování energetické náročnosti zaváděním vysokoúčinné KVET v areálu Sklady Hodonín, s.r.o.

  • PD pro stavební řízení
  • PD pro provedení stavby 
  • svazky plynoinstalace, vytápění, kotelna

  RWE Energo, s.r.o., Praha (2014)

  Instalace dvou kogeneračních jednotek v kotelně Národních hrdinů 3403/22E, Břeclav

  • PD pro stavební řízení v rozsahu provedení stavby 

  Teplo Břeclav s.r.o., Břeclav (2007-2017)

  Rekonstrukce kotelen ve správě Tepla s.r.o., Břeclav – 12 kotelen

  • návrhy technických řešení 
  • PD pro stavební řízení inženýrská činnost 

  RWE Energo, s.r.o., Praha (2014)

  Instalace dvou kogeneračních jednotek v kotelně Národních hrdinů 3403/22E, Břeclav

  • PD pro stavební řízení v rozsahu provedení stavby 

  Obec Prušánky (2015)

  Rekonstrukce zdroje tepla ZŠ Prušánky

  • PD pro stavební řízení v rozsahu provedení stavby 

  RWE Energo, s.r.o., Praha (2016-2017)

  Rekuperace kotelny v areálu výrobního závodu DENAK, s.r.o., Kraslice – I. a II. etapa

  • PD pro stavební řízení
  • PD pro provedení stavby inženýrská činnost 

 • Teplo Břeclav s.r.o., Břeclav (2004)

  Rekonstrukce tepelných rozvodů sídliště Sladová, Břeclav

  • studie 
  • PD pro územní řízení
  • PD pro stavební řízení inženýrská činnost 

  Teplo Břeclav s.r.o., Břeclav (2005)

  Rekonstrukce tepelných rozvodů sídliště Hájová, Břeclav

  • studie 
  • PD pro územní řízení
  • PD pro stavební řízení inženýrská činnost        

  TEPLO Břeclav s.r.o, Břeclav (2005-2006)

  Rekonstrukce tepelných rozvodů sídliště Na Valtické I., Břeclav 

  • PD pro územní řízení
  • PD pro stavební řízení inženýrská činnost

  TEPLO Břeclav s.r.o, Břeclav (2006-2007)

  Rekonstrukce tepelných rozvodů sídliště Na Valtické II., Břeclav 

  • PD pro územní řízení
  • PD pro stavební řízení inženýrská činnost

  Obec Horní Bojanovice (2011)

  Horní Bojanovice, ul. Za Branou – rekonstrukce technické infrastruktury 

  • PD pro stavební řízení
  • PD pro provedení stavby svazek plynovod

  Obec Březí (2011, 2017)

  Březí, rodinné domy U Rybníka – inženýrské sítě 

  • PD pro stavební řízení
  • PD pro zadání stavby
  • svazek STL plynovod

  Obec Nikolčice (2014)

  Nikolčice – Za Hřbitovem – přivedení US 

  • PD pro stavební řízení
  • PD pro zadání stavby
  • svazek STL plynovod

 • Vinařství Zaječí s.r.o., Zaječí (2006-2008)

  Řízené kvašení, chlazení skladu vína

  • PD pro provedení stavby včetně následných požadovaných úprav
  • svazek vytápění, chlazení, technologie zpracování vína a skladovacích prostor

  Vinařství U Kapličky s.r.o., Zaječí (2010)

  Vinařství U Kapličky, Zaječí řízené kvašení vína  bazénová, hala, školící středisko, úprava chlazení prostor sklepa

  • PD pro provedení stavby včetně následných požadovaných úprav
  • svazek vytápění, chlazení, technologie zpracování vína a skladovacích prostor

  AMB Wine Company S.R.L., Bucharest, Rumunsko (2012-2014)

  Rozšíření, modernizace a vybavení vinné jednotky v obci Batos, okres Mures

  • PD pro provedení stavby včetně následných požadovaných úprav
  • svazek vytápění, chlazení, technologie zpracování vína a skladovacích prostor

  ZNOVÍN ZNOJMO, a.s.,Šatov (2015)

  ZNOVÍN ZNOJMO, a.s., řízené kvašení vína, Znojemská 194, Jaroslavice 

  • technická pomoc svazek vytápění, chlazení technologie zpracování vína 

  Vinný dům, spol. s r.o., Toužimská 70, Praha - Kbely (2015)

  Zpracování ovocných šťáv a moštů Bzenec

  • PD pro stavební povolení svazky vytápění, chlazení haly a administrativní budovy a technologie zpracování vína 

  VINAŘSTVÍ LAHOFER, a.s., Dobšice (2017)

  Novostavba Vinařství Lahofer 

  • PD pro stavební řízení v rozsahu pro provedení stavby
  • svazek technologické vytápění a chlazení

  VINAŘSTVÍ Velké Bílovice, s. r.o., Velké Bílovice (2016-2017)

  Vinařství Velké Bílovice – IV. etapa

  • PD pro stavební povolení
  • PD pro výběr zhotovitele svazky vytápění a chlazení, vzduchotechnika a ZTI 

  VINAŘSTVÍ Velké Bílovice, s. r.o., Velké Bílovice (2017)

  Vinařství Velké Bílovice, modernizace výrobní technologie 

  • PD pro výběr zhotovitele svazky stroje a zařízení, vínovody, rozvod technologických médií, rozvody chlazení 

 • Freebone s.r.o., Břeclav (2004-14)

  Optické sítě  Břeclav - 15.etap

  • PD pro územní řízení
  • inženýrská činnost 

  Net-Conect s.r.o., Hodonín (2010-17)

  Optické sítě Hodonín - 25.etap

  • PD pro územní řízení
  • inženýrská činnost 

  Ing. Petr Lukeš Novosedly (2013-17)

  Optické sítě Novosedly, Dolní Dunajovice, Mikulov, Nový Přerov, Jevišovka, Březí – 5. etap

  • PD pro územní řízení
  • inženýrská činnost 

FaBa engineering, s.r.o.
Lidická 75, 690 03 Břeclav
IČ: 26885905, DIČ: CZ26885905

Registrován: Krajský soud v Brně, oddíl C,
vložka 43480, dne 20. 3. 2003
Bankovní spojení: ČSOB a. s., 17. listopadu 30, Břeclav
Číslo účtu: 182824907/0300

Telefon: +420 519 325 297
Email: faba@faba.cz
web: www.faba.cz