FaBa engineering

Firma FaBa engineering, s.r.o. vznikla v roce 2003 a navázala na samostatnou projekční a inženýrskou činnost projektanta Ing. Jiřího Fabikoviče, který v tomto oboru působí od roku 1975. Společnost sídlí v rodinném domě na hlavní ulici Lidická 75 v Břeclavi a zabývá se komplexní projekčně-inženýrskou činností zejména v oborech technologická zařízení staveb, vytápění, vzduchotechnika a energetika. Komplexní služby zahrnují předprojektovou přípravu, zajištění projektu, organizace výběru dodavatele, dozorování dodávky stavby včetně účasti při kolaudaci a předání díla.

Při vlastní realizaci staveb máme zkušenosti od venkovních rozvodů tepla a plynu přes kotelny I.-III. kategorie až po realizaci náročnějších technologických celků. V rámci těchto specializací se orientujeme převážně na technický dozor investora a autorský dozor. Zkušenosti z praxe následně slouží ke zlepšení činnosti při předprojektové přípravě a navazující projekční činnosti. Rozšiřováním rozsahu činností firmy týkajících se jednotlivých oborů a služeb se nám podařilo dosáhnout komplexní nabídky pokrývající veškeré požadavky investorů, o čemž svědčí i předkládané reference. 

FaBa engineering, s.r.o.
Lidická 75, 690 03 Břeclav
IČ: 26885905, DIČ: CZ26885905

Registrován: Krajský soud v Brně, oddíl C,
vložka 43480, dne 20. 3. 2003
Bankovní spojení: ČSOB a. s., 17. listopadu 30, Břeclav
Číslo účtu: 182824907/0300

Telefon: +420 519 325 297
Email: faba@faba.cz
web: www.faba.cz