Přehled služeb

Projekční firma se zázemím třicetiletých zkušeností a know-how si Vám dovoluje nabídnout tyto služby:


projekce

projekce

 • studie
 • podnikatelské záměry
 • PD pro územní řízení
 • PD pro stavební řízení
 • PD pro provedení stavby
 • autorský dozor
inženýrská činnost

inženýrská činnost

 • obstarání dokladů a stanovisek veřejnoprávních orgánů a organizací, potřebných pro vydání územního rozhodnutí a stavebního povolení
 • zajištění územního rozhodnutí a stavebního povolení
 • spolupráce při výběru zhotovitele
 • technický dozor investora
 • spolupráce po dokončení stavby a uvedení stavby do užívání
 • zajištění zkušebního provozu
 • provozní předpisy
poradenství

poradenství

 • průkazy energetické náročnosti
 • kontroly kotelen a tepelných rozvodů
 • kontroly klimatizačních systémů
 • Nová zelená úsporám

FaBa engineering, s.r.o.
Lidická 75, 690 03 Břeclav
IČ: 26885905, DIČ: CZ26885905

Registrován: Krajský soud v Brně, oddíl C,
vložka 43480, dne 20. 3. 2003
Bankovní spojení: ČSOB a. s., 17. listopadu 30, Břeclav
Číslo účtu: 182824907/0300

Telefon: +420 519 325 297
Email: faba@faba.cz
web: www.faba.cz